Edukacije za javni sektor

Javite nam se

Glavni cilj obrazovnog programa ( edukacije ) za javni sektor je jačanje ljudskih resursa javnih poduzeća i jedinica lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije, s ciljem pokretanja istraživanja i razvoja u suradnji privatnog i javnog sektora te snažnijeg povezivanja privatnog i javnog sektora.

Isto tako u vidu članstva Republike Hrvatske u EU sljedeće godine stavlja se naglasak na pripremu i provedbu obrazovnih programa ciljanih na jačanje znanja i vještina djelatnika u javnim institucijama za pripremu i provedbu EU projekata.

Smisao provedbe ovih edukacija je upoznati djelatnike javnog sektora s programom razvoja poduzetništva na državnoj i županijskoj razini te mogućnostima korištenja financijskih sredstava Europske unije u vremenu od 2014. do 2020. godine.

Seminari za javni sektor izvode se pojedinačno, tako da svaki predstavlja tematski zaokruženu i zasebnu cjelinu, a obuhvaćaju teme koje unapređuju znanja i vještine potrebne javnog sektora, kao što su:

  • Razvojni planovi
  • Javno privatno partnerstvo
  • Kako se pripremiti za domaća i strana ulaganja
  • EU fondovi
  • Javna nabava
  • Cost-benefit analize u strateškim projektima
  • Priprema i provedba strateških projekata

Edukacije koje udruga Zebrica provodi namijenjene su menadžmentu ali i djelatnicima javnog sektora. Pružanjem usluga treninga ovome kadru neposredno će se djelovati na uspješnost poslovanja jedinica lokalne samouprave.

Program edukacija:

 


Informacije o ljudskim resursima

Zainteresirani se mogu javiti na broj telefona 098/407-225 (kontakt osobe: Marijan Šakić i Tin Horvatin) ili putem e-maila na udruga.zebrica(at)gmail.hr.