O nama

Javite nam se

Udruga Zebrica je započela sa radom 2013. godine u privatnoj inicijativi kao rezultat povećane potrebe poduzetnika za podrškom poslovanju, posebice u sklopu predstojećih integracija u Europsku uniju te potrebe za povećanjem konkurentskih i „apsorpcijskih“ kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva (MSP).

Naša je misija da kroz povezanost (suradnju) sa potpornim institucijama iz javnog sektora (HAMAG, MINGO, MINPO, HGK…) te privatnog sektora (HUP), doprinosimo osnaživanju strukture potpornih institucija za poslovanje MSP s ciljem kvalitetne podrške razvoja poslovanja MSPa – pokretača i motora gospodarstva.

Zebrica potiče inovativnost i poduzetništvo, pretvaranje ideja u stvarnost, pomaže pokrenuti poslovanje i otvaranje novih radnih mjesta.

Naš pristup klijentu je individualan te uključuje holistički pristup analizi poslovanja i potreba klijenta, pružanje informativno-savjetodavnih usluga koje odgovaraju potrebama i interesima klijenta te pronalaženje optimalnih i cjelovitih rješenja za ostvarivanje poslovnih planova klijenta.

Naši klijenti uključuju:
mikro, malo i srednje poduzetništvo, trgovačka društva u državnom ili privatnom vlasništvu, obrtnike, udruge, klastere, zadruge, poljoprivredna gospodarstva, te jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave i vezane ustanove.

Glavni cilj Udruge Zebrica: Podizanje razine kvalitete života mladih na Europsku razinu uz aktivno zagovaranje što većeg broja visoko obrazovanih mladih ljudi.


Cilj i svrha osnivanja Udruge Zebrica prema Statutu:

 • promicanje vrednota i kvaliteta Europske unije,
 • proširiti znanje građana o Europskoj uniji,
 • organiziranje slobodnog vremena za mlade,
 • poticanje i razvoj volonterizma

Djelatnosti Udruge Zebrica prema Statutu:

 • promicanje vrednota i kvaliteta Europske unije,
 • strukovno povezivanje, te stručno i profesionalno usavršavanje njezinih članova,
 • poticati prepoznavanje i prihvaćanje vrijednosti na kojima se temelji Europska unija,
 • provođenje edukacije među učenicima i studentima o Europskoj uniji,
 • organiziranje ekoloških akcija i edukacija na temu ekologije,
 • poticanje na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vremena,
 • organiziranje savjetovališta, predavanja i javnih tribina,
 • izgradnja partnerskih odnosa s nevladinim udrugama te lokalnom samoupravom u svrhu postizanja ciljeva za dobrobit zajednice,
 • širenje volonterstva, solidarnosti i komunikacije među zajednicom,
 • organiziranje i koordiniranje volonterskom mrežom,
 • informatička edukacija mladih i starijih,
 • poticanje mladih na aktivni angažman i participaciju u svim područjima javnog i društvenog života,


Vodstvo Zebrice

Marijan Šakić, dipl. oec. – predsjednik Udruge

Vedrana Marić Franić, dipl. oec. – podpredsjednica Udruge

Tin Horvatin, mag. oec. – tajnik Udruge